sábado, 23 de abril de 2016

Mare nostra que esteu en el zel / sigui santificat el vostre cony / l’epidural, la llevadora, / vingui a nosaltres el vostre crit / el vostre amor, la vostra força. / Faci’s la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. / El nostre dia de cada dia doneu-nos avui. / I no permeteu que els fills de puta / avortin l’amor, facin la guerra, / ans deslliureu-nos d’ells / pels segles dels segles, vagina. / ¡Anem! [Madre nuestra que estáis en el cielo / santificado sea vuestro coño / la epidural, la comadrona. / Venga a nosotros vuestra llamada, / vuestro amor, vuestra fuerza. / Hágase su voluntad en nuestro útero sobre la tierra. / Nuestro día de cada día, denos hoy . / Y no permitáis que los hijos de puta aborten el amor, hagan la guerra. / ¡Libéranos! Por los siglos de los siglos, vagina. / ¡Vamos!] Dolores Miguel

Sem comentários:

Publicar um comentário